Onko perustettavan suuren datakeskuksen paikka Sotkamossa Pikkukylän maastoissa – projektin vetäjillä norjalaisilla yhtiöillä osakepääomaa vain 3100 euroa

SILENT PARTNER GROUP  on julkaissut Kainuuta koskien veret seisouttavan uutisen, se aikoo perustaa suuren 250 megawatin datakeskuksen Sotkamoon ja Haminaan. Kolmas paikka on vielä Suomessa salainen.

Norjaan ollaan myös tekemässä kolme vastaavaa datakeskusta.

SPGC on amerikkalainen yhtiö ja se on katsonut Sotkamon sille mieluisekseen paikaksi, jossa dataa voitaisiin tehdä ja välittää maailmalle.

Sotkamossa ja Haminassa ei vielä ollut asiasta tiedetty mitään, mutta siitä kertoi ensimmäisenä yllättäen 29.10.2018 Tivi-lehti.

Haminan ympyräkaupungissa on oltu aivan pyörällä päästään uutisen johdosta ja Sotkamossa jopa äimistelty, kun amerikkalainen iso yhtiö ei ole ollut minkaanlaisessa yhteydessä Sotkamon virkamiehiin, kunnan johtoon ja edes politikoihin. Ne on ohitettu ja selvää pässin lihaa Sotkamoon tehtaan perustaminen..

YLE on saanut kuitenkin vahvistuksen yhtiön puolesta, että täyttä tottahan tämä on.

Mitään tontteja ja lupia ei ole vielä  edes kyselty datakeskuksen paikalle Sotkamossa, miltään ELY-keskukselta, kunnalta, Kainuun maakunnalta ja Kainuun Liitolta: saako toisen tontille edes ilman lupaa rakentaa mitään datakeskusta.

Yksi mahdollinen paikka voisi olla tällä datalle, jossain Pikkykylän maisemissa lähellä Pohjavaarantietä. Konapanjoesta, Paskalammesta tai Nuasjärvestä voisi yhtiö ottaa datakeskukselle jäähdytysvettä ja keskus aikoo olla omavarainen käytettävänsä sähkön kannalta ilman kallista Loistetta.

Mahdolliset tuulivoimalat voitaisiin pystyttää Naapurinlouhen laelle, lähelle Pikkukylää ja Huuskonniemeä. Tuulimyllyt olisivat mahtava näky Naapurinlouhen mäellä ja sitä kävisivät Vuokatin turistit myös äimistelemässä Huuskonniemen tiehaarassa.

***

Kaksi norjalaista yhtiötä alkaa vetää Suomessa projektia, mutta heillä ei osakepääoma ole kummoinen

Suomessa näiden datakeskuksen perustamista alkaa vetää kaksi Norjaan rekisteröityä yhtiötä: Power Systems Group Norway [PSGN] ja Asgard Dave lopment Group [ADG].

Vähän äimisteltävää vielä riittää, että nämä norjalaiset yhtiöt ovat perustettu YLEN uutisten tietojen mukaan vasta 10 vuorokautta sitten ja niiden osakepääoma on kummallakin euroissa vain 3100 euroa!

Energia Myynti Suomi Oy on  alustavien tietojen mukaan amerikkalaisen yhtiön pääkumppani sähkön järjestelyssä, kainuulaisiin sähköihin Loisteisiin SPGS ei ilmeisesti luota tässä suuressa datakeskuksen asiassa.

Energia Myynti Oy ilmoittaa pääpaikakseen Suomessa Vantaan, ja sen liikevaihto ollut vuonna 2017 taloustietojen mukaan 180,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 0,8 miljoonaa. Siis luotettavalta ja vakavaraiselta yritys kuitenkin vaikuttaa.

Energia Myynti Oy:n pääyhtiö on tanskalainen Energia Danmark.

Kuvakaappaus Energian Myynnin taloustietojen sivuilta ja jatkuu kuvan jälkeen.

***

Pikkukylälle?

Tosiaan Sotkamossa tuskin Tipasoja Silverin ja Talvivaara Terrafamen vuoksi tulisivat enää kysymykseen peustettavan datakeskuksen osalta, mutta hyvin se voisi olla synnyinkyläni Sotkamon Pikkukylä, sillä siellä ei ole vielä teollisuutta suuresti aikaisemmin ollut.

Kontinjoelta Terrafamelle menevälle ”Tuhkakylän tielle” tielle ei ole myöskään saatu avustusta kunnostamiseen sen turvalliseksi Sotkamon ja Kajaanin kunnilta, ja tie olisi datakeskuksen lisääntyvän liikenteen johdosta entistä vaarallisempi koululaisille ja muille tiellä kulkijoille.

Miksi yleensä suuri amerikkalainen yhtiö ei valinnut datakeskuksen paikakseen Kainuun keskusta Kajaania, vaan Sotkamon mahdollisen pienen Pikkukylän? Onko kolmas datakeskus nykyisessä kotikunnassani Hämeenkyrössä lähellä Tamperetta.

***

EDIT vielä äimistelyttää, että valtakunnan suuret mediat eivät ole tästä mielestäni suuresti vielä ”tosissaan” uutisoinneet Kainuun Sanomia ja Sotkamo-lehteä lukuun ottamatta, ja mihin tämä amerikkalainen yhtiö maksaa yleensä veronsa, kun Suomi on kovasti verotettava maa yrityksien näkökulmasta.

Kainuun politiikaan vaikuttajat kansanedustajia myöten eivät ole ottaneet kantaa koko  tulevaan datakeskukseen Sotkamossa, vaikka aina heti hehkuttavat tällaisia suuria hankkeita maakuntaan – eikö nekään usko tähän koko juttuun ja pitävät tätä huuhaana.

Onko SPCG vielä mahdollisesti vaatimassa [anomassa] rahaa Suomen valtiolta, Kainuulta ja Sotkamon kunnalta perustettavaan datakeskukseensa yritys-tukiaisina?

Kuitenkin otetaan tämä datakeskuksen perustaminen Sotkamoon positiivisenä juttuna ja siihen vankasti vielä uskotaan.

IMG_20181030_192007.jpg
Sotkamon Pikkukylä voisi oikeesti olla sen datakeskuksen keskus Konapanjoen, Naapurinvaaran, Vuokatin ja Nuasjärven maisemissa. Kuva Markku Riikonen.

LÄHDE JA LEHTI: YLE , Kaleva, Kainuun Sanomat, Sotkamo-lehti, Kymen Sanomat ja Tivi-lehti

@ERKKI äimistelee.fi @talous-erkki kovalainen.fi

 

 

Mainokset

Terrafamen kaivos Sotkamossa myy ilmeisesti köyhää ”gkuraa” Tarafiguralle – kaivoksen ilmoittamat malmien tuotannot ja niiden keskihinnat heittää paljon ilmoitettuun liikevaihtoon verrattaessa

SOTKAMON  Terrafamen kaivoksen johtaja on sanonut TALOUSSANOMIEN  haastattelussa, että malmi on köyhää, mutta kun sitä tarpeeksi jalostetaan suurilla volyymeillä, niin se muutuu voitoksi.

Aikoinaan olin Keskon palveluksessa Kajaanissa, ja eräs kauppias sanoi, että  kun myyt tarpeeksi paljon tappiolla – niin se lopussa muuttuu voitoksi, tai ainakin tulee liikevaihtoa..

Terrafamen kaivos ilmoittaa kolmannessa osavuosikatsauksessaan Q3, että sen liikevaihto heinä-syysuun ajalta on ollut 86 miljoonaa euroa.

Terrafame on tuottanut nikkeliä samalla jaksolla 7326 tonnia keskihintaan 13 266 US-dollaria tonni.

Sinkkiä kaivos on tuottanut 16 530 tonnia keskihintaan pörssissä 2537 dollaria tonni.

Tällä laskennalla olisi liikevaihto malmeista ollut, että Terrafamen kaivokselle nikkelin myynti dollareissa olisi [7326 x 1326] = 97 867 miljoonaa US-dollaria.

Vastaava sinkki: 16 530 tonnia kertaa X keskihinta 2537 US-dollaria/ tonni = 41 936 miljoonaa dollaria.

Yhteensä näiden malmien toimitukset [myynnit] tekevät noin 140 miljoonaa US-dollaria kaivoksen osalta kolmannessa vuoden 2018 osavuosikatsauksessa. [98+42= 140]

Laskettaessa yhteen nämä Terrafamen nikkelin ja sinkin toimitukset; olisi pitänyt tulla liikevaihtoa Terrafamen kaivokselle euroissa 123  miljoonaa euroa kolmannella osavuosikatsauksella – laskemalla tämän hetken dollarin kurssilla 0,876 euroa – 140 US-dollaria= 123 miljoonaa euroa.[0,876 x 140= 123]

Kaivos ilmoittaa liikevaihdokseen kolmannella osavuosikatsauksella 86 miljoonaa euroa.

Erotusta jää pyöreästi 37 miljoonaa [123 – 86 €] euroa, mitä pitäisi olla, jos liikevaihto täsmäisi malmien tomitukseeen ja niiden keskihintoihin osavuosikatsausessa. Puhutaan noin 30%.sta.

Toinen juttu on tietenkin, että miten limittyy nämä Terrafamen kaivoksen tuottamat malmit, joko myynti- tai laskutusperusteisesti tilikaudessa. Ymmärrykseni mukaan kuitenkin malmien tuottaminen on samalla myytiä ja se tapahtuu laskutusperiaatteessa kirjanpidon mukaan.

Puhutaanko myynnistä: toimituksina myynti- vai laskutusperusteisesti ja malmien puoliraaka-aineina tuotettuina?

Saako Terrafame sopimuksessa pörssihintaa vain alemman hinnan yhteistyökumppaniltaan Tarfiguralta, vai onko noin paljon epäkuranttia nuo myytävät keskeneräiset malmit puolijalosteina Terrafamen osalta?

Kuitenkin näissä ilmeisesti seurataan osaltaan pörssihintoja, nikkelin sekä sinkin hinta on nyt laskenut kesästä.

Köyhää keskeneräistä puolijalostetta malmin raaka-ainetta.

Yleensä ollut laskelmieni mukaan, että nämä malmien toimitukset [tuoettiin] keskihinnoiltaan Terrafamen osalta aikaisemmin erosivat osavuosikatsauksissaan vain noin 20 % siitä, mitä on kaivoksen ilmoitettu liikevaihto, mutta nyt eranto on jo suuri 30 %.

Malmien tuotanto maksaa suhteessa tuotantoon ja töihin sen jalostamiseksi saman verran kiinteinä ja muutuvina kuluina, olipa malmeilla mikä päivän pörssi-hintansa. Paljon malmia vähillä tuotoilla voi olla huonompi, kuin vähemmän malmia paremmilla markkinahinnoilla ja pienimmillä tuotannon kuluilla.

Mikä on todellsisuudessa Terrafamen malmien jalostusarvo!

EDIT en osaa varmalla sanoa, että miten Terrafamen kirjanpidossa käsitellään nämä toimitukset, tuotetut malmit, ja myynnit ilmoitettuun liikevaihtoon suhteutettuna esim. osaomistajansa Trafiguran osalta. Yleensä myynnit kirjataan yritykselle, kun lasku on lähetetty, eikä suoritusperusteisesti, kun tuote on vasta tilaajaalle toimitettu paikalle.

Miten  nämä limittyy Terrafamen kirjanpidossa!

Åimistelyttää vähän tämä Terrafamen liikevaihdon ja kaivoksen ilmoittaman malmien tuottaminen tai toimitukset niiden pörssien keskihinnoilla osavuosikatsauksessa,   erotuksena ilmoitettuun  liikevaihtoon verrattaessa.

Ilmankos Terrafame on vaihtavassa perinteisen metallien tuotantonsa akukemikaalitehtaan rakentamiseen, ja se on hyvä juttu koko Kainuun kannalta.

Pelkkä nikkelin ja sinkin tuottaminen ei olisi ollut pitkässä juoksussa kannattavaa kaivokselle, ja vielä siihen se uraani  päälle – niin hyvin menee Tarrafamella jatkossa kymmeniä vuosia!

EDIT  en kirjoita enää Terrafamesta kolmeen kuukauteen, ennen kuin seuraava osavuosikatsaus julkaistaan. Toiset näköään pahoittaa tästä mielensä.

IMG_20181026_182457.jpg
Piti laskea noita Terrafamen talouslukuja tavallisella laskimella ja leikkurikin oli mukana

@ERKKI äimistelee.fi @erkki kovalainen Nuasjärven rannalla Sotkamossa syntyneenä

 

 

 

 

 

 

 

Terrafamen osavuosikatsaus Q3: nikkeliä on tuotettu enätysmäärä, mutta malmi on köyhää – kassavirta on edelleen negatiivinen? ja kaivos keskittynee tulevaisuudessa vain akkukemikalitehtaaseen

”Malmi on köyhää Terrafamen kaivoksessa Sotkamossa”, on toimitusjohtajakin todennut.

TALOUSSANOMAT  on haastatellut 24.10.2018 artikkelissaan Sotkamon Terrafamen kaivoksen toimitusjohtajaa Joni Lukkaroista, ennen kaivoksen kolmannen osavuosikatsauksen 2018 julkistamista. Lukkaroinen lupaa hyviä uutisia osavuosikatsauksessa: nikkeliä on jalostettu ennätysmäärä ja ollaan jo edellä Talvivaaran nikkelin tavoitteeseen 30 000 tonnia vuodessa.

Muitakin hyviä uutisia on tulossa ja akkukemikaalitehtaasta on juttua TALAOUSSANOMIEN kirjoituksessa otsikolla: Entisen kaivoksen piti olla kirottu: Huomenna Terrafame lyö tiskiin ennätyksen – ja se voi olla vasta alkua

”Terrafamen kaltaisen jättimäisen kaivoksen pyörittäminen maksaa. Malmi on köyhää , sitä pitää louhia valtavasti, mutta kun toiminta saadaan rullaamaan, yksikkökustannukset laskevat ja ison tuotannon mittakaava etu alkaa jauhaa tulosta”,  sanoi toimistusjohtaja lehdelle.

Kolmannen osavuosikatsauksen heinä-elosyyskuun liikevaihto on ollut 86 miljoonaa euroa ja nikkeliä tuotettu ennätysmäisesti. Liikevoittoa syntynyt tehtaan ilmoituksen mukaan tältä ajalta 4,7 miljoonaa.

Käyttökate ollut 12,9 miljoonaa,  mutta ilman keskeneräisten varastojen [malmien] arvostuksen muutosta [KET]  on ollut 3,8 miljoonaa. Investointeja tehty 16,4 miljoonan euron edestä.

Terrafame ilmoittaa käyttökatteen, tuloksen ja kassavirran positiiviseksi!

***

Onko kassavirta todella positiivinen?

Vuoden 2017 lopussa 31.12. oli Terrafamen tilinpäätöksen mukaan kassassa rahaa ja lyhytaikaisia saatavia yhteesä 106 miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopun puolen vuoden jälkeen 2018 oli Terrafame tehnyt investointeja yhteensä 36,6 miljoonaa ja käyttökate ollut ilman KET:tä 4,9 milj.€.

Pyöreästi Terrafamen kaivoksen kassavirta on ollut miinuksella tammikuusta kesäkuuhun 32 miljonaa [36,6 – 4,9]

Kassavirta lasketaan: investoinnit – käyttökate ilman KET:ä. Kesäkuun loppuun oli kassavirta ollut siis negatiivinen noin 32 miljoonaa. Karkeasti voisi laskea, että kesäkuun lopussa Terrafamen kassa ollut [106 – 32] =  on noin 72 miljoonaa euroa.

Kolmannella jaksolla Q3: investoinnit ovat olleet 16,4 miljoonaa ja käyttökate ilman KET:ä 3,8 miljoonaa. Näin ollen kassavirta olisi ollut tappiollista [16,4 – 3,8 = 12,6] noin 13 miljoonaa euroa.

Vähennettäessä 72 miljoonasta – 12,6 milj, niin tällä hetkellä voisi ajatella karkeasti näillä keskiarvolla ja laskennalla Terrafamen kassavarojen olevan noin 60 miljoonaa euroa.

Suunnilleen sama summa 60 miljoonaa tulee, kun yhteensä lasketaan vuoden alusta kaivoksen ilmoittamat investoinnit 53 miljoonaa, vähennettynä käyttökatteella ilman keskeneräisten varastojen [malmien] arvostusta 8,7 miljoonalla eurolla. Kassaan on voinut kylläkin tulla lisää muita rahavirtoja, kuin liiketaloudellisesti ja samoin menoja kassasta.

Äimistelen tätä Terrafamen ilmoitusta, että kassavirta olisi ollut nyt positiivinen! Jostain luin, että kaivos ilmoittanut kassavirran olleen 13 miljoonaa nyt plussalla. Miten se on mahdollista näillä taloustiedoilla? Pelkästään kaivoksen liiketominnalla se ei näyttäisi olevan mahdollista.

***

Liiketoiminnan vapaa kassavirta on ilmeisesti eri asia kuin kassavirta, joka määrittää kassan rahojen määrän todellisesti

Terrafame ilmoittaa liiketoimintansa vapaaksi kassavirraksi 12,7 miljoonaa. Tämä lienee eri asia kuin sillä hetkellä rahavarat kassassa vähennyksineen.

Terrafame  ilmoittaa laskennan vapaaksi kassavirraksi = käyttökate – käyttöpääoman muutos – ylläpitoinvestoinnit.

TERRAFAMEN VAPAA KASSAVIRTA:   terrafamen käyttökate varastojen muutoksilla 12, 9 miljoonaa – [ylläpitoinvestoinnit 5,5 – käyttöpääoman muutos [5,3 = 2] 2 = 12,7 miljoonaa euroa. Tunnustan, että tästä kaikesta ei ota selvää itse ekonomi-erkkikään!

Käyttökate tässä Terrafamen tapauksessa tarkoittaa varastojen arvojen keskeneräisten malmien arvostuksen yhdessä muutoksen kanssa. Tämä KET  hämärtää vieläkin lukuja Terrafamen osavuosikatsauksessa.

Käyttökate tarkoittaa sitä rahamäärää, joka liikevaihdosta jää, kun siitä vähennetään muuttuvat ja kiinteät kustannukset. Käyttökate kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen postoja ja rahoituseriä.

SIIS: yleensä liiketulos pitäisi olla pienempi kuin käyttökate, mutta Terrafamen kolmannessa vuosikatsauksessa se on suurempi. Kaivos ilmoittaa käyttökatteekseen ilman KET:tä 3,8 miljoonaa, mutta liikevoittoa olisi tullut 4,7 miljoonaa.

Lopullisessa tilinpäätöksessä vuoden lopussa tästä liikevoitosta vähennetään erilaisia eriä ja todellisuudessa yrityksen lopullinen tulos on yleensä aina tätä pienempi.

VAPAA KASSAVIRTA tarkoittaa, kun liiketoiminnan rahavirroista vähennetään investointien rahavirrat. Vapaa kassavirta kertoo, kuinka paljon yritykselle jää varoja jäljelle, kun juoksevan liiketoiminnan ja investointeihin sijoitetut rahat on vähennetty.

Onko tämä vapaa kassavirta joku ”erillinen”  ja ulkopuolinen ylimääräinen summa, joka ei ole sama kuin rahaa sillä hetkellä kassassa..?

Kassan ja saatavien määrää Terrafame ilmoita nyt osavuosikatsauksen yhteydessään.

***

Terrafame keskittynee tulevaisuudessa malmeista akkuteollisuteen

Oikeastaan koko Terrafamen osavuosikatsauksen tuloksen suurempi uutinen oli, että Terrafame rakentaa Sotkamoon akkukemikaalitehtaan.

Sähköautojen lisääntyessä tällä on tarvetta.

Akkukemikaalitehtaan rakentamisen kustannusarvio on noin 240 miljoonaa euroa, ja se toisi lisää vuosittain liikevaihtoa kaivokselle 200 miljoona euroa vuodessa. Tehdas työllistäisi suoraan ja välillisesti satoja jopa tuhansia ihmisä. Verotuloja tulisi siitä paljon lisää.

Akkukemikaalitehtaaseen olisi jo saatu rahoitusta:

 • Valtion Suomen Malmijalostus irroittaisi siihen 30 mijoonaa
 • GALENA-rahasto ja Suomen Malminjalostus 60 miljoonaa sijoitusopimuksella
 • Terrafamen yhteistyökumppani Trafigura antaisi lainaa 43 miljoonaa

Tästä tulisi yhteensä 133 miljoona euron paketti akkukemikalitehtaan rakentamiselle. Mistä loput, ne ovat kai neuvoteltu yhteistyökummpaneitten kanssa aikaisemmin, mutta valtion ja veronmaksajien rahaa ei Terrafamen lupauksen mukaan tähän enää lisää tarvita.

***

KOMMENTTI JA NÄKÖKULMA

TERRAFAMEN  kaivos ymmärsi sen, että pelkästään näillä malmien kasojen keräämisellä ja niiden puolituotteitteen myynnillä ei olisi pitkälle pötkitty.  Nikkelin hinta pitäisi olla vähintään 15 000 – 20 000 US-dollaria tonnilta, jos vähänkään Terrafamen olisi mahdollista päästä edes nollatulokseen. Tällä hetkellä nikkelin hinta on jotain 12 500 dollaria.

Olisiko kuitenkin kaivoksen pitänyt keskittyä alkuperäiseen oleellisempaan osaamiseensa; tähän malmien jalostuksen ja myyntiin ja saada se ensiksi jotenkin pitkässä juoksussa kannattavaksi ja sen jälkeen tehdä hyppy vasta tähän suureen..

Jostain syystä valtakunnan mediat julkaisee uutisensa tästä Terrafamen tilanteesta vain kaivoksen tiedotteen mukaan, tutkimatta siitä itse tarkempaa ekonomista analyysia.

Äimistelijän mielestä kaivos tahallaan tai tahattomasti sotkee tiedottessaan todellisen kassavirran tilanteen tähän vapaaseen kassavirtaan, joka ei ole sama asia.

Avoimuus loppuu Terrafamen tiedotteessa puolitiehen. Ilmi tulee vain, mitä kaivosyhtiö haluaa julkaista ja siihen on luottaminen.

Kassavirran todenmukaisuutta ei voi arvioida, jos ei ole käytössä tarkempia rahoitus- ja tasetietoja.

Pitäisikö akkumetallitehdas eroittaa kokonaan eri yhtiöksi tuloksellisesti alkuperäisestä kaivostoiminnasta ja listautua niiden molempien pörssiin, silloin saisi ainakin tarkempaa tietoa näistä raporteista ja osavuosikatsauksista.

EDIT

Sotkamon Nuasjärven rannalla syntyneenä,  en edes ota kantaa näihin mahdollisiin ympäristöhaittoihin, mutta ne pitäisivät nyt olla Terrafamen osalta kunnossa.

 

IMG_20170602_044220-1.jpg

Euroja tarvitaan vielä paljon, ennen kuin akkumetallitehdas on pystyssä, sekä malmien jalostus sellaisenaan saadaan kannattavaksi. Mutta toivotaan Terrafamen osalta parasta Sotkamon, Kainuun ja koko Suomen osalta.

@ERKKI äimistelee.fi @erkki kovalainen

Terrafamen Sotkamon kaivos julkaisee heinä-syyskuun osavuosikatsauksensa Helsingissä torstaina 25.10.2018 – mitkä ovat kaivoksen kassavarat ja -virta nyt suuntaansa?

KASSAVARAT JA KASSAVIRTA ovat loppupelissä yrityksen todellinen mittari taloudellisesti tulkevaisuudessa,  mutta saadaan välillä kikkailla tuloksen näyttämisessä.  Terrafamella menee nyt tietojen mukaan hyvin!

SOTKAMON Terrafamen nikkelikaivos julkaisee heinä-syyskuun [Q-3] osavuosikatsauksensa Helsingissä torstaina 25.10.2018 noin klo 13:00. Samalla tulee tietenkin ilmi tähän asti koko vuoden 2018 kaivoksen tulos.

Kaivoksen tulos on saatu jopa näyttämään voitolta erilaisten varastojen arvojen muutoksilla katteineen, mutta loppujen lopuksi pitkässä juoksussa kaivoksen tulevaisuuden näyttää yksinkertaisesti se, että riittääkö Terrafamen kaivoksen kassavarat tulevaisuudessa sen itsenäiseen toimintaan jatkossa.

Terrafame on luvannut, että kassavirta muuttuu positiiviseksi vuoden 2018 syksyllä ja enää ei valtion rahaa siihen tarvita, elikkä kaivos pärjää tulevaisuudessa omillaan. Hyvä!

***

Terrafamen kassavarat ja saamiset 106 miljonaa euroa vuoden 2017 lopussa

TERRAFAMEN kaivoksen tiedotteessa löytyy tietoa vuoden 2017 tuloksesta ja tilinpäädöksestä, että rahaa ja pankkisaamisia on ollut kaivoksella 31.12.2017 – 106 miljoonaa euroa.

Myöhemmin on kaivoksen kassa muuttunut negatiiviseksi puolen vuoden tammi-kesäkuun katsauksen jälkeen melkein -32 miljoonalla eurolla tällä laskennalla.

Kassavirta lasketaan: Investoinnit – käyttökate ilman KET keskeneräisten varastojen arvojen muutosta. Tällä laskennalla kassavirta on ollut kaivoksella vuoden 2018 ensimmäisellä puolella vuodella negatiivinen -31,7 miljoonaa.

Investointeja ollut kaivoksella kesäkuun loppuun yhteensä 36,6 miljoonaa euroa ja KET ollut 4,9 miljoonaa. [36,6 – 4,9 = noin 32 miljoonaa €]

Elikkä kassasta tällä laskennalla vuoden alusta 106 miljoonaa euroa [likviditeetti] – 32 miljoonaa puolivuodella = olisi Terrafamen kassassa ollut rahaa 30.6.2018 noin 74 miljoonaa euroa.

***

TERRAFAMELLA  on ollut vuoden 2017 tilinpäätöksessä  vierasta pääomaa 163,5 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia saatavia 47,9 miljonaa.

Vieraan pääoman ja lyhtyaikaisten saatavien erotus on ollut kaivoksella – 115 miljoonaa.

Mitkä ovat nyt kassan varat Terrafamen kaivoksella: se ratkaisee aika paljon kaivoksen  tulevaisuutta, ettäonko kassavirta vielä nyt ollut viimeisen kolmen kuukauden aikana ollut miinuksella. Vieläkö kaivos tarvitsee lisää rahaa valtiolta sen turvin, kun akkukemikaalitehdasta ollaan sinne suunnittelemassa ja muutakin uraania.

Terrafamen kaivoksen kassavarat ja kassavirran suunnan ratkaisee: velkojen maksujen ja saamisten erotus suhteessa limitissä, investointien määrä, metallien pörssihinnat, dollarin kurssi ja onko tullut vielä valtiolta kaivokselle lisää kassaan avustuksia.

KAINUUN SANOMIEN  eläkkeelle jäänyt taloustoimittaja Ahti Saarela  kirjoittaa lehden yläkerrassa 22.10.2018, että  Terrafamen päätuotteen nikkelin pörssihinnan taso 12 400 US-dollaria/tonnilta riittää tällä hetkellä Terrafamen taloudellisesti kannattavaksi jatkossa. [nikkelin hinta 24.10.2018 – 12 330,00 US-dollaria/tonni]

Tosin nikkelin maailmanmarkinahinta oli kesän alussa 16 000 dollaria tonnilta, mutta se on siitä tasaisesti tippunut.

P.S kassan rahavarojen määrää tuskin tullaan kertomaan osavuosikatsauksessa 25.10.2018, vaikka minusta se olisi rehellinen peli veronmaksajien näkökulmasta.

Laskin aikaisemmin heinäkuun lopulla, että näillä laskemilla Terrafamen kassan varat ja saamiset ilman valtion tai muun sidosryhmän tukia olisivat vuoden 2018 lopussa vain 10 miljoonaa euroa.

Toivottavasti ollaan väärässä ja odotellaan kaivoksen osavuosikatsauksen julkistamista mielenkiinolla torstaina 25.10.2018 noin 13:00.

Mikä on kaivoksen tulos ja kate ilman varastojen arvojen muutosta ja riittääkö rahat tulevaisudessa kassassa?

Uskotaan Terrafamen kaivoksen hyvään tulokseen ja työllistämiseen sekä verojen palautuksineen kaivoksen myötä Kainuussa ja koko Suomessa!

IMG_20181023_212446.jpg
Kuvakaapaappaus Terrfamen sivuilta, jossa kaivos kertoo tiedotustilaisuudestaan ja akkukemikaalitehtaansa vaikutuksesta koko Suomessa.

@ERKKI äimistelee.fi @erkki kovalainen.fi

 

 

 

Muukalaislegioonat ja TUL:n seurat jyllää jalkapallon Ykkösessä kaudella 2019 – on kohta rasismia puhua nykyään muukalaislegiooneista – kaiken kansan metsien urheilussa suunnistuksessakin on nykyään seuroissa muukalaislegiooneja

Kaikilla tasoilla jalkapallossa koko maailman, ovat joukkueet kaikista monista maista ja kansallisuuksista koottuja, muuten ei vain pärjää ne enää edes Suomen Ykkösessä ja ei kohta kakkosessakaan.

 MUUKALAISLEGIOONA- sanan nimitys on kohta rasismia, vaikka sitä yleisesti käytettiiin vielä muutama vuosi sitten useista Suomen jalkapalloseuroista mediassa, keskustelupalstoilla ja blogeissa.

Kainuun Sanomat  kirjoitti AC Kajaanin säilymisestä jalkapallon Ykkösessä ja ensimmäinen kommentti lehden sivuilla tästä artikkelista löytyy näin:

Nimetön 21.10.2108 10:19  Muukalaislegioonalla oli käydä köpelösti. Turha lähteä ensi vuonna ykköseen, kun rahat loppuvat!

Jopa suunnistukessa sanotaan näistä muutamista suomalaisista suunnistuseuroista muukalaislegioonalaisiksi, jotka ovat ulkomaalaisilla suunnistajilla vahvistettu. Suunnistushan pitäisi olla metsien kaikkien kansan urheilua, jossa ei puhuta paljon edes rahasta!

Aaro Asikainen kirjoittaa sanomalehti KARJALAISESSA  11.05.2015  otsikolla: Muukalaislegioona?

Aaro Asikainen puolustaa kirjoituksellaan sitä, että ajat ovat muuttuneet ja on hyväksyttävää se, että suomalaisissa suunnistusseuroissa on mukana ulkomaalaisia suunnistajia suurissa viesteissä Jukolassa ja Tiomilassa.

Olen huomannut, että monet suomalaiset suunnistuksen huippuseurat, kuten Kalevan Rasti, Turun Metsänkävijät ja KooVee ovat näissä suunnistuksen suurviesteissä mukana  pääsäännöisesti ulkomaalaisten suunnistajien voimin.

Kuvakaappaus sanomalehti Karjalaisen sivuilta ja jatkuu kuvan jälkeen

IMG_20181021_210426.jpg
KARJALAINEN 11.05.2018   Muukalaislegioona? Monet näkevät mm. Kalevan Rastin viestijoukkueen ”muukalaislegioonina”. Kuvakaappaus lehden sivuilta

Vain muutamia esimerkkejä eri medioitten sivuilta, jossa mainitaan nämä ”muukalaislegioonat”:

Veikkausvihjeitten  sivuilla 25.04.2016 sanotaan, että PS Kemi  on nykyään melkoinen muukalaislegioona.

Jatkuu kuvan jälkeen.

IMG_20181021_082143-2.jpg
PS Kemi on melkoinen muukaislegioona

Katsoin eilen PS Kemin edustusjoukkueen pelaajien taustaa, ja laskelmieni mukaan seuralla on ollut tällä kaudella 2018 riveissään vähintään 15 ulkomaalaistaustaista pelajaa 26:sta rekisteröidystä pelaajasta.

RUUTU  kirjoittaa 7.05.2018, että SJK:n Karihaarassa muutama viiko sitten yllättänyt  muukalaislegioona  [PS Kemi] hävisi lauantaina kotonaan Kuopion Palloseuralle 1- 4.

IMG_20181021_082027-2.jpg
RUUTU  PS  Kemi on muukalaislegioona

Jyväskylän Palloseuran sivuilta löytyi artikkeli, jossa JPS sanoo: ” Jipsin unelma sarjanoususta koki kovan kolauksen ensimmäisessä osaottelussa, kun Kajaanin muukalaislegioona AC Kajaani otti 3 – 0 voiton.

Jatkuu kuvan jälkeen.

IMG_20181021_211013.jpg
JPS puhuttelee sivuillaan, että AC Kajaani on muukaislegioona. Kuvakaappaus

JPS taitaa muuten olla Työväen Urheiluliiton [TUL] jäsenseura, ja kai aikoinaan on AC Kajaani on otellut tätä seuraa vastaan jossain sarjassa.

Näitä muukalaislegioonan kirjoituksia on netissä loputtomasti, puhumattakaan Helsingin jalkapalloseuran FC Atlantisesta, joka on melkein kokonaan ulkomaalaistaustaisia pelaajia täynnä. FC Atlantis taitaa pelata nyt jossain kolmosessa, elikkä Suomessa 4-divisioonan tasollla.

FC Atlantis on myös TUL:n jäsenseura.

***

Toiset ”muukalaiset” TUL:n jäsen seurat kuitenkin jylläävät jalkapallon Ykkösessä kaudella 2019

Seuraavalla kaudella 2019 jalkapallon toiseksi korkeimmalla tasolla Ykkösessä näyttää jopa kummalta, Työven Urheiluliiton seurat ovat vallanneet sarjan.

PS Kemi putosi Veikkausliigasta suoraan Ykköseen. FC KTP säilytti sarjapaikan ja lisäksi TUL:n jäsen seurat Tamperereen Pallo-Veikot ja porilainen Musan Salama nousivat Ykköseen.

TPV näyttää pelaavan kotimaisilla tamperelaisilla peljaajilla, ja Musalla taitaa oll yksi tai kaksi ulkomaalistaistaustaista pelaajaa.

Siis neljä perinteistä työväen seuraa pelaa ensi kaudella Ykkösessä. TPV oli aikoinaan 90-luvulla jopa Suomen mestari ja muistaakaakseni myöhemmin jopa Kajaanin Hakan valmentaja ”tankki” Kemppainen kävi Kajaanin Hakasta [TUL] avittamassa seuraa muutaman ottelun putoamistaistelussa pääsarjasta, mutta se ei auttanut.

***

Muukalaislegioona -sana on kohta rasismia

Vielä muutama vuosi sitten ja nykyäänkin ovat katsojat huudelleet ulkomaalaistaustaista peljaajista määrätyillä sanoilla, mutta onneksi ne ovat vähentyneet ja pelit jopa keskeytetty, ennen kuin huutelijat ovat poistettu katsomosta.

”Tovereista” ennen sanottiin TUL:n joukkueiden osalta, mutta pitää antaa niille myös arvostusta ja se on vielä ehkä joskus katoavaa kansan perinettä Suomessa.

Politikka kuitenkin pois urheilusta!

P.S

@imistelen vielä sitä, että kun muutamissa seuroissa ei ollut aikaisemmin ulkomaalaisia pelaajia ja ne sitten itse sanoivat näitä muita ulkomaalaisilla vahvistettuja seuroja muukalailegiooneiksi, mutta kun heille itselleen tuli näitä ulkoomaalaisia pelaajia, niin  ovat hiiren hiljaa asiasta…

***

EDIT Suomessa joukkueurheilussa myös pesäpallossa, puhumattakaan jääkiekosta: harva joukkue pelaa varsinaisesti enää niin sanottuna ”oman kylän pojilla”. Pesäpallossa vielä vahvistukset ovat kotimaisia, mutta jos laji leviää muualle maailmaan, niin kansainvälistä väriä voi nähdä myöhemmin myös Suomen pesäpallossa.

@ERKKI äimistelee.fi @erkki kovalainen.fi

 

 

 

AC Kajaani teki sen minkä vain halusi ja pelasti koko Kajaanin jalkapallon tulevaisuuden – AC Kajaanilla jopa tilaisuus pelastaa HIFK suoraan nousuun Veikkausliigaan

KAINUUN joukuelajien ylpeys ja lippulaiva AC Kajaani teki sen minkä vain halusi, ja pelasti Kajaanin jalkapallon koko tulevaisuuden palloilukaupunkina Suomen kartalla.

AC Kajaani voitti tärkeässä ”kuuden pisteen ” ottelussa jalkapallon Ykkösen [2.divisioonan taso] putoamistaistelussa Jyväskylän perinteisellä Harjulla suuren yleisön edessä paikallisen JJK:n 1 – 2 ja ratkaisi tällä pysymisen jalkapallon Suomen toiseksi korkeimmalla tasolla.

AC Kajaanin voitto merkitsi sitä, että Kajaanikin pysyy edelleen jalkapallossa Suomen kartalla.

Ykkösen toiseksi viimeisen kierroksen tulokset ratkaisujen osalta 20.10.2018:

JJK – AC Kajaani 1- 2

Haka – Klubi 5 – 0

HIFK – KPV 2 -1

Enää eivät voi ohittaa JJK ja Klubi 04 AC Kajaania sarjataulukossa millään viimeisellä kierroksella, vaikka AC Kajaani häviäisi viimeisen ottelunsa HIFK:lle ja JJK sekä Klubi 04 voittaisivat viimeisen kierroksen ottelunsa.

JJK ja Klubi putoavat kakkoseen, elikkä kolmanelle sarjatasolle.

Jatkuu kuvan jälkeen.

IMG_20171007_180615.jpg
Kuva vuosi sitten, kun AC Kajaani jo löylytti KTP:tä  Kotkassa Ykkösen nousukarsinnoissa

 

***

Tulokset merkitsevät myös sitä, että AC Kajaanin viimeisessä kotiottelussa HIFK:ta vastaan, se voi jopa ”auttaa” helsinkiläisiä suoralla nousulla Veikkausliigaan..

Raitkaisevassa suoraan nousuun ottelussa HIFK voitti nyt KPV:n 2 -1.

Tämän kierroksen pistetilanne on sarjataulukossa kärjen osalta:

 1. HIFK  51 pistettä
 2. KPV 49 pistettä

Viimeisellä Ykkösen kierroksella pelataan ratkaisevissa ottelussa Veikkausliigaan suoran nousun osalta:

AC Kajaani – HIFK

KPV – KTP

KPV voittanee AC KTP:n, jonka kannalta ei ole ottelulla mitään merkitystä. KPV saanee lopulliseen sarjataulukkoon 52  pistettä. Jos AC Kajaani voittaa HIFK:n viimeisellä kierroksella, niin Kokkolan Pallo-Veikot nousee suoraan Veikausliigaan.

Mutta jo tasapelillä HIFK  varmistaa AC Kajaania vastaan, että seura nousee suoraan Veikkausliigaan ja KPV joutuu karsimaan Liigan toiseksi huonoimmin sijoittuneen kanssa.

Sillä maaliero on HIFK:lla niin suuri verrattuna KPV:tä vastaan melkein kymmenellä maalilla, että tuskin niin paljon maaleja mätetään viimeisessä ottelussa.

Vai haluaako AC Kajaani ”paikallisvastustajansa KPV:n säilyvän Ykkösessä, ja voittaa HIFK:n ensi lauantaina  27.10. Kajaanin Pallopuistossa..

Onnittelut AC Kajaanille ja valmentajille Ari Koskelle ja Hannu Tuunaiselle, että pelastitte Kajaanin säilymisen Suomen jalkapallon kartalla.

IMG_20180930_222404.jpg
AC Kajaanin logo

P.S kaikki kajaanilaiset  jalkapallon ystävät paikalle katsomaan Kajaanissa Ykkösen viimeisen kierroksen ottelua AC Kajaani – HIFK  lauantaina 27.10.2018, sekä samalla onnittelemaan seuraa sarjassa säilymisen vuoksi.

 

@ERKKI äimistelee.fi @erkki kovalainen.fi

 

 

 

 

 

AC Kajaani pelaa Jyväskylässä sarjapaikastaan veitsi kurkulla kuuden pisteen ottelussa Kajaanin jalkapallon tulevaisuudesta – paljon vielä panosta jalkapallon Ykkösen kahdella viimeisellä kierroksella

LAUANTAINA 20.10.2018  ehkä  pelataan historiallinen ja kaikkien aikojen ratkaisevin ottelu Kajaanin ja Jyväskylän jalkapallon tulevaisuudesta paikkakunnilla Jyväskylän perinteisellä Harjulla.

Jos AC Kajaani häviää ja putoaa kakkoseen, niin olisiko vihdoinkin kymmenien vuosien taiston jälkeen yhdistää Kajaanin paikalliset seurat Haka ja AC Kajaani, lyömällä  vihdoinkin hynttyyt yhteen.

Seurojen yhdistämisestä saisi yksi paikallinen Kajaanin jalkapalloseura seura ” AC Haka” sponsoreita mukavasti yli puoluerajojen mukaan, ja ilmeisesti joukkuueen pelaajat olisivat vain niitä ”omankylän” poikia…

Jalkapallon Ykkösen [2.divisioonan taso] kaksi viimeistä kierrosta huipentuu 20.10. ja 27.10  pelattaviin otteluihin. Ykkösen kaksi viimeistä kierrosta tarjoaa jännitystä putoamisen kakkoseeen ja suoran nousun Veikkausliigaan välillä koko rahan edestä.

Ykkösen runkosarjan voittaja nousee suoraan Veikkausliigaan ja toiseksi tullut karsii liiga-paikasta Veikkausliigassa toiseksi sijoittuneen seuran kanssa. Veikkausliigan voiton on jo varmistanut HJK ja putoamaan Ykköseen on tuomittu PS Kemi.

PS Kemi on vaihtanut valmentajaa ainakin kaksi kertaa tälle kaudelle ja viimeinen vaihto tapahtui vasta lokakuussa, kun seuran putoaminen oli jo varmistunut. PS Kemi [TUL] on luvannut vähentää ulkomaalaisten pelaajien osuuutta joukkueessa, ja tilaston mukaan heillä olisi tällä kaudella peräti 15 ulkomaalaistaustaista pelajaa 26:n pelaajan listalla.

AC Kajaani myös vapautti tehtävästään päävalmentajan Mika Lumijärven syyskuun lopussa ja uutena päävalmentajana toimii Ari Koski ja hänen apunaan Hannu Tuunainen.

Ykkösen KPV tai HIFK nousee suoraan Veikkausliigaan, ja toinen niistä karsii noususta, Liigan toiseksi huonoimman SJK:n, Marienhaminan tai TPS:n kanssa

Sarjatilanne Ykkösessä ennen kahta viimeistä kierosta:

 1. KPV          49 pistettä
 2. HIFK        48 pistettä
 3. AC Oulu  41 pistettä
 4. EIF           41 pistettä
 5. Haka        41 pistettä
 6. Jaro          37 pistettä
 7. KTP          28 pistettä
 8. AC Kajaa 22 pistettä
 9. JJK            20 pistettä
 10.  Kubi 04   19 pistettä

Ottelut kahdelle viimeiselle kierrokselle:

Lauantaina 20.10. klo 14:00

JJK – AC Kajaani

HIFK – KPV

EIF – AC Oulu

Haka – Klubi 04

KTP – Jaro

—-

Lauantaina 27.10 klo 13:00

Klubi 04 – EIF

KPV – KTP

AC Oulu – JJK

AC Kajaani – HIFK

Jaro – Haka

***

Mitään merkitsemättömiä turhia pelejä ovat Ykkösessä vain: EIF – AC Oulu, KTP – Jaro ja Jaro – Haka. Muilla otteluilla on vielä paljon panosta sekä suoran nousun, karsinnan ja kahden suoran joukkueen putoamisen kannalta.

Suurimmat panokset ovat nousun kannalta 20.10. ottelu  HIFK – KPV, ja putoamisen Jyväskylässä JJK – AC Kajaani.

Varmaa on ainakin, että jos AC Kajaani voittaa lauantaina JJK:n, niin se säilyttää sarjapaikkansa. Tasapelillä ja jopa häviöllään voi vielä AC Kajaani säilyttää sarjapaikkansa, jos se voittaa viimeisessä kotipelissään HIFK:n, ja jos JJK häviää viimeisessä ottelussaan AC Oululle.

Klubi 04 voi myös päästä vielä AC Kajaanin edelle 26 pisteeseen jos se voittaa viimeisimmät ottelunsa Hakaa ja EIF:kta vastaan, ja AC Kajaani saa kahdesta viimeisestä pelistä vain alta 3 pistettä. Tasapisteisiin AC Kajaanin ja Kulbin päätyessä: AC Säilyttää sarjapaikkansa.

Sarjapaikan sijoituksen tasapisteissä ratkaisee ensiksi maaliero ja toisena runkosarjassa tehdyt maalit.

Malierot ovat:  AC Kajaani – 13 maalia, JJK -16 maalia ja Klubi 04 -31 maalia. Maaliero on niin suuri AC Kajaanilla vastaan Kulbia, että sen turvin ei voi Klubi enää ohittaa AC Kajaania kahdella viimeisellä kierroksella edes tasapisteissä.

Tehdyt maalit: AC Kajaani 38 maalia, JJK 31 maalia ja Klubi 27 maalia. Tasapiseissä AC Kajaan näyttäisi myös turvaavan sarjapaikan JJK:ta vastaan, mutta siinä on vain kolmen maalin ero AC Kajaanin hyväksi.

Jatkuu kuvan jälkeen.

IMG_20181019_123055.jpg
KESKISUOMALAINEN 19.10: Tulossa lauantaina: JJK:lla edessään jopa historiansa tärkein ottelu. Kuvakaappaus lehdestä

***

AC Kajaanilla  ja JJK:lla on lauantaina ehkä seurojen historiansa tärkeimmät ottelut. Suuri takaisku on Jyväskylälle jos seura tipahtaa jopa Ykkösen tasolta 3.divisoonan tasolle.  AC Kajaanin pääsponsori on sanonut, että taloutta tiukennetaan ensi kaudella hänen osalta.

AC Kajaanin tippuessa kakkoseen, tilanne muuttuu varmaan vielä huonommaksi seuran kannalta.

Veikkaus antaa kertoimet JJK:n ja AC Kajaanin otteluun:

JJK 2,55     tasapeli 3,50  AC Kajaani 2,55

Jatkuu kuvan jälkeen.

IMG_20181019_081100.jpg
JJK:n  värikäs logo

Eräs kaverini kirjoitti fb-sivuillaan: parempi on seurata Kajaanin katsomossa kolmosen tason peliä tutuilla paikakunnan pelaajilla, kuin vääntää väkisellä ykköstä tai kakkosta.

Toisaalta, eihän tuo kolmosen taso [4.divisioona ] ole kyllä kummasta.

EDIT tosiaan lauantain lopputulos JJK:n ja AC Kajaanin välillä voi olla ratkeisevaa Kajaanin ja Jyväskylän jalkapallon tulevaisuudelle pitkäksi aikaa.

@ERKKI äimistelee.fi @erkki kovalainen.fi